Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

เกี่ยวกับเรา

เราเป็นทีมที่มีประสบการณ์ในการทำระบบร้านค้าออนไลน์ ได้จับมือกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล พัฒนาระบบร้านค้าออนไลน์ คุณภาพขึ้นมา สำหรับทุกๆท่านที่อยากมีร้านค้าออนไลน์ ของท่านเอง ไว้สำหรับเพิ่มโอกาศ นำเสนอผลิตภัณท์ของท่านให้ลูกค้าได้มากขึ้น

ติดต่อเรา

  • ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สำนักงานเชียงใหม่)
  • 348/5-7 ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
  • +66 000 0000
  • info@h-shop.co